İletkenlik ölçer kalibrasyonu


Hacimsel ölçüm cihazlarının kalibrasyonu laboratuvarımızda hassas ve titizlikle ölçülmektedir.

Cihazlarınız laboratuvarımızda veya yerinde yüksek doğruluk ve hassasiyette ilgili standartlara göre yapılır ve sertifikalandırılır.