Ölçüm Belirsizliği


Ölçüm Belirsizliği

  • 09.02.2024
  • 182

Belirsizlik sözcüğü tek başına alındığında kesin olmayış ,güvenilir olmayış, hatta oynaklık gibi olumsuz anlamlar çağrıştırır.
Oysa, ölçüm belirsizliği ya da bir test sonucunun belirsizliği gibi teknik deyim biçiminde kullanıldığında, daha özgül, daha masum bir anlama bürünür. Ölçüm belirsizliği, gerçekte, elde edilen herhangi bir ölçüm sonucuyla birlikte yer alması gereken bir parametredir. Ölçülen miktar ile bağıntılı olarak karşılaşılabilecek değerler aralığını tanımlar.Dolayısıyla, ölçüm belirsizliği saptanıp ölçümle birlikte verildiğinde,elde edilen ölçüm değerinin hangi sınırlar içinde yer alacağını ve güven düzeyini yansıtır.ipragaz
Petrol Ofisi
Goe global offshore
TPAO
Core elektronik
Karel