Multimetre nedir Avometre kalibrasyonu


Multimetre nedir Avometre kalibrasyonu

  • 12.03.2024
  • 147

Multimetre (Avometre), akım (Amper), gerilim 
(Volt), direnç (Ohm) , kapasite ve kısa devre ölçebilen bir 
elektronik alet. Avometre sözcüğü, Amper, Volt ve 
Ohm kelimelerinin baş harflerinden yararlanılarak 
oluşturulmuştur. Avometreler, elektrik ve elektronik 
sektöründe kullanılırlar, analog ve dijital olarak imal 
edilirler. Üzerindeki komutatörle istenilen ölçme 
değeri seçilip ölçme yapılır.  Günümüzde 
avometreler oldukça gelişmiş ve birçok yeni özellik 
eklenmiştir. Standart parametreler olan akım 
gerilim ve direnç dışında, frekans, sıcaklık, 
kapasitans, duty cycle, buzzer, hfe, ve birçok 
parametrenin daha ölçümünü yapabilmektedir. 
Günümüzde pek çok firma multimetre üretimi 
yapmaktadır ve sektörde yoğun rekabet 
oluşmaktadır. Agilent, Fluke, Gossenmetrawatt, 
Hioki, Matrix , Hameg , Rohde Schwarz , Kyoritsu , Brymen, Lutron, Sew , Simpson , BK Precision , Yokogawa , Extech, Transmille , Chauvin 
Arnoux, Keithley , Tektronix , Lutron , Siglent , Unı-t , Rigol , Metrel , Aneng , Sanwa , Owon  gibi firmalar Multimetre üretimi yapan firmaların 
başlıcalarıdır. Bukadar çok üretici firmanın ve ürünün bulunduğu bir sektörde doğru ürünü seçmek de aynı oranda 
zorlaşmaktadır.

Firmamız uluslar arası standartlara göre 17025 çerçevesinde hizmet vermektedir. Elektriksel kalibrasyon lanında geniş akreditasyon kapsamına sahiptir.

Count temel olarak bir multimetrenin ekran yeteneğini ifade eder.
Count bir multimetrenin ekranda yazabileceği en büyük rakamı ifade eder. Bu rakam 
ne kadar yüksek olur ise ölçüm yapılan değer o denli hassas gösterilir. Örneğin 6.000 
Count olan bir multimetre ile 500 volt ölçtüğümüzde ekranda 500.0 V görürüz. Yani 
noktadan sonra bir hane görebiliriz. 
50.000 Count bir multimetre ile aynı ölçümü yaptığımızda ise ekranda 50.00 V 
Görürüz. Yani noktadan sonra iki basamak görebiliriz. Bu bize on kat daha hassas bir 
ölçüm imkanı verir. Birinci cihazda 0,1 Volt çözünürlük verilirken ikinci cihazda 0,01 
Volt çözünürlük verilir.

Ölçüm doğruluğu da çözünürlükle doğrudan ilişkilidir. Pekçok üretici multimetrenin ölçüm 
doğruluğunu şu şekilde belirtir %2+5 Bu ifade şu anlama gelmektedir. Toplam hata ölçülen değerin %2 si ve çözünürlüğün 5 
katının toplamı ile bulunur. Bu hesaplama yönteminden de anlaşılacağı üzere, çözünürlük ne kadar düşük ise ölçüm 
hatası okadar büyük olacaktır. Çözünürlük ne kadar yüksek ise ölçüm hatası o kadar düşük olacaktır ve daha doğru bir 
ölçüm yapılacaktır. 

Çözünürlük bir multimetrenin yapabildiği en hassas 
ölçüm değerini ifade eder. Pekçok kullanıcı bu konuda şu hataya düşer. Kullanıcı büyük değerler ölçmektedir ve küçük 
değerleri de gösterebilen bir multimetreye ihtiyacı olmadığını düşünür. Çözünürlük ölçüm doğruluğunu doğrudan 
etkileyen bir parametre olduğu için 1mV çözünürlüğe sahip bir cihaz ile 0,1mV ölçüm doğruluğuna sahip iki cihaz arasında 
10 kat hatalı ölçüm farkı oluşabilir ve bu durum da yaptığınız ölçümlerin tamamının hatılı oluşuna sebep verebilir. 

Doğruluk bir cihazın ekranda gösterdiği değerin gerçeğe ne kadar yakın olduğunu ifade eder. 
Günümüzde belirli standartlar gereğince ölçü aletinin doğruluğu Kalibrasyon Sertifikası ile belgelendirilmektedir.

Kullanmakta olduğumuz ölçü aleti nekadar çok fonksiyonlu , teknolojik ve 
pahalı olursa olsun ölçüm doğruluğu düşük ise tüm değerini ve önemini yitirir. Unutmamak gerekir ki yapmış olduğumuz 
ölçümler sistemimiz hakkında bilgi edinmek içindir. Hatalı ölçümlere dayanarak alınan kararlar sistemimizi iyileştirmek 
yerine daha da kötü sonuçlar doğurabilir. 

Sağlamlık bir multimetre için önemli parametrelerden biridir.  Zorlu çalışma koşullarına 
dayanıklı bir ölçü aleti her zaman avantaj sağlayacaktır. Yüksek sıcıklık, Nem, Toz, Manyetik alan, gibi etkenler hem ölçüm 
doğruluğunu hem de cihazın ömrünü olumsuz etkiler.
Günümüzde multimetreler üretilirken, Düşme testi, Titreşim testi, Şok Testi gibi testlere tabi tutulmaktadır.ipragaz
Petrol Ofisi
Goe global offshore
TPAO
Core elektronik
Karel