TR EN

Yönetici / 2020-06-26

Belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi , sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir.
 Kalibrasyonun faydaları Firmada yapılan tüm ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır. Üretim kalitesi istenilen seviyeye yükseltilir. Üretim aşamalarında doğabilecek farklılıklar giderilir. Ürünlerin diğer firma ürünleri ile uyumlu olması sağlanır. Üretilen ürünün Uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanır.
 Müşteriden haksız kazanç veya müşteriye haksız menfaat sağlanması önlenir. Rekabet imkanı artar. İleri teknoloji ile uyum sağlanır. Tüm insanlar alış/verişlerini gönül rahatlığı içinde yapabilirler. Hastalar da doğru teşhis ve tedavi imkanlarına kavuşurlar.